Kottenytt augusti

Kottenytt augusti

Välkomna tillbaka till förskolan. Extra välkomna till er nya familjer och till Elin som är nygammal vikarie i huset. Vi ser fram emot ett nytt läsår tillsammans med era barn och med er föräldrar. Vårt fokus närmsta tiden kommer vara inskolningar och att alla barn känner trygghet, glädje och gemenskap…

Ni är alla inbjudna till föräldraföreläsningen ”Barn i dag och föräldrarollen” tisdag den 11 augusti kl 18:30 i Pingstkyrkans café. Se inbjudan, viktigt att komma i tid då ingen föranmälan görs… Onsdag den 12 aug är förskolan helt stängd för studiedag. Vi härifrån rekommenderar varmt den här föreläsningen, vi tror att den är bra & ”matnyttig”.

Vi ber er att se över så barnen har extrakläder, regnkläder, stövlar etc. på förskolan igen då allt togs hem inför stängningen. Viktigt att alla barn har solhatt/keps för soliga dagar och det är till stor hjälp för oss pedagoger att ni smörjer era barn med solskyddsfaktor då det ser ut att bli en solig dag.

Vi kommer att fira alla barnens födelsedagar i anslutning till att de fyller år som tidigare. Förändringen kommer vara att förskolan bjuder på glass till alla kottebarnen 1 gång per årstid. Den dagen uppmärksammar vi alla de årstidsbarnen med att vi flaggar och bjuder på glass. I anslutning till varje enskilt barns födelsedag kommer vi som tidigare fira i en samling. Alla kotteföräldrar kommer dock att få skriva ner en kort text om sitt barn som ni lämnar in till förskolan. Dokumentet som ni skall fylla i kommer att sitta i era postfack. Viktigt att dokumentet är ifyllt inför födelsedagen i god tid så vi pedagoger kan berätta texten på ert barns födelsedagssamling. Fröföräldrar behöver inte fylla i något dokument, Vi har beslutat att vi avstår från att bjuda fröbarnen på glass då det kan vara familjer som ännu inte introducerat glass för sitt barn.

Från och med v.33 och fram till jul kommer vi att testa gemensam utevistelse måndagar mellan kl 7:30-8.30. Vi pedagoger kommer att hjälpas åt med att vara ute tillsammans med de barn som är här medans den andra avdelningens pedagoger har planering. Ni som lämnar ert barn den här tiden ansvarar för att ert barn lämnas ute till en pedagog med kläder efter väder. Vinsten hoppas vi bli mer tid för planering (då behovet är stort), mer utevistelse och att alla barn och pedagoger lär känna varandra ”snabbare” i huset. Ojämn vecka är det kottepedagoger som planerar, fröpedagoger ansvarar för alla barn. Jämn vecka är det fröpedagoger som planerar och kottepedagoger som ansvarar för alla barn. Start från v.33.

Under ht kommer vi att starta upp arbetet med att det är på hemsidan ni föräldrar hittar mycket av den löpande information, medlemsförteckning m.m. från förskolan. Vi hoppas att ni redan nu skrivit in datum för föräldramöte, arbetsdag etc.

Förskolan kommer att vara mer noggrann med att få in in alla er föräldrars arbetstider/studietider + kontaktuppgifter på barnens schema som ni lämnar in. Det är utifrån ert behov av barnomsorg (arbetstid/studietid + restid) som ligger till grund för personalens schema. Vi arbetar för att få detta att överensstämma så väl som möjligt och att högst personaltäthet är när ert behov är som störst. Förskolan har också en skyldighet gentemot kommunen att kunna visa upp dessa uppgifter vid behov. Fler barn kommer ha behov av längre dagar vilket innebär att det är extraviktigt att tiderna som ni lämnar in är de tider som gäller…

Från utvärderingen av läsårets städning av förskolan har vi kommit fram till att alla som hjälper till med städning behöver vara mer noggranna. Både personal och föräldrar har upplevt att städningen ej varit fullt tillräcklig för att lokalerna skall upplevas tillräckligt fräscha.  Viktigt att avsätta minst 4 timmars städning per tillfälle på helgstäd och att följa städinstruktionerna som sitter på insidan av städdörren. Tack!

Vi vill påminna er om ert egenansvar ni har för ert barn på förskolan. Vid utvärdering av läsåret som gått upplever pedagogerna att ni föräldrar generellt behöver ta ett större egenansvar. Det innebär att ni i så god tid som möjligt lämnar in lappar, schema, fyller i listor på dörrarna, tömmer era fack, hjälper ert barn att ha ordning i sitt klädfack, att det finns kläder efter väder, extra kläder etc. När alla tar sitt ansvar kan pedagogerna använda tiden mer till den pedagogiska verksamheten och till barnen. Tack!

Fotografering torsdag den 3.e september kl 8:30. Alla barn lämnas på förskolan senast 8.30. Kotteavdelningen har även visningssamling torsdag den 3.e september, temat är ”sommarminne”.

Vi önskar er en fin augustimånad…

 

 

Inga kommentarer

Lägg till din kommentar

Öppet hus på Kotten

Varmt välkomna på Öppet Hus hos oss tisdagen 7 november kl 17:30-18:30.
Alla är välkomna och ingen anmälan krävs. Hoppas vi ses!