Kottenytt augusti 2017

Kottenytt augusti 2017

 

Välkomna nya och ”gamla” familjer tillbaka till oss. Hoppas att ni har en härlig sommar. Nu har vi startat upp och vi ser fram emot ett nytt läsår. Vi välkomnar även Cecilia och Olivia som kommer att arbeta här hos oss.

Fotografering torsdag den 31 augusti klockan 08:30. Lediga barn hämtas efter fotograferingen. Mer info kommer…

OBS! Studiedag onsdag den 16 augusti, förskolan är stängd hela dagen.

Montessoriföräldrakursen som var inplanerad till måndag den 11 september utgår den här terminen.

Boka gärna in redan nu torsdag den 21 september då ni är inbjudna till föräldramöte.

Vi har bokat in en Barnolycksfallskurs i oktober för all personal. Vi har 5 platser som vi erbjuder er föräldrar som önskar gå. Torsdag den 11 oktober kl. 16:00-19:00. Först till kvarn, anmälan är bindande. Kostnad 500 kr. Om intresset är stort finns det möjlighet för er föräldrar att boka ytterligare en kurs. Finns intresse så mejla Marika under augusti.

Då personuppgiftslagen skärps avsevärt framöver kommer ni se/uppleva förändring av olika slag framöver. Särskilt barn skall skyddas extra noga. Den största förändringen nu kommer att ske i våra ytterhallar. Tex får vi ej ha namn, foton etc. på barnen. Era barn kommer att ha en kottetavla med sin första bokstav + persontecken vid sin hallplats. Namnlappar finns kvar under en kortare period. Postfacken kommer att tas bort och pappersinfo kommer förvaras vid ert barns plats. Det är av största vikt att alla barnens kläder/skor/stövlar etc. namnas tydligt då det kommer bli svårare att hålla ordning i hallarna. Våra fotoramar/collage etc. kommer att finnas inne på avdelningarna. Listor på ytterdörrarna kommer att förvaras på annat sätt då vi inte heller där får ha namn utskrivet. Det kommer ske andra förändringar i verksamheten/föreningen som rör personuppgifter.

Viktigt att alla läser igenom medlemsförteckningen snarast och skickar eventuella uppdateringar till ulrika@ulrikamelin.se. Tack!

Vi saknar ett flertal scheman inför hösten, vi vet att några ej har möjlighet att lämna in ännu men vi ber alla att så snart som möjligt mejlar in aktuellt schema till froet@mfkotten.se eller till kotten@mfkotten.se

Inga kommentarer

Lägg till din kommentar

Öppet hus på Kotten

Varmt välkomna på Öppet Hus hos oss tisdagen 7 november kl 17:30-18:30.
Alla är välkomna och ingen anmälan krävs. Hoppas vi ses!