Kottenytt februari 2017

Kottenytt februari 2017

Nu har terminen startat upp…

Vi tackar Heléne för tiden hon arbetat hos oss och önskar henne lycka till nu då hon återgått till sin tidigare arbetsplats då förutsättningarna för fortsatt arbete ändrades hos oss. Vi hälsar Annette Björkdahl välkommen till oss på Fröet. Annette har under 12 år arbetat inom trädgård. De senaste 2,5 åren har hon arbetat inom barnomsorgen varav 2 år på Montessoriförskola.

Vi gratulerar Emilia som har fått en son som heter Thor. Föreningen kommer att uppvakta Emilia med familj med en present framöver.

Vi önskar att ni mejlar om sjukdomar och ledigheter/scheman etc. till froet@mfkotten.se och/eller kotten@mfkotten.se så kommer informationen direkt till respektive avdelning. Det underlättar för personalen som tar emot barn och ska finnas där för lämnade barn. (särskilt efter vår förändring då vi är mindre med personal morgontid.) Under tidig morgon och i sjukdomstider kan telefonen ringa många gånger och då är det svårt för pedagogerna att svara. Vi går igenom våra mejl kl. 9:00 varje morgon och kontinuerligt under dagen. Tack på förhand!

Vissa besparingar har genomförts där verksamheten upplever att det fungerar att ”spara in”. Detta för att säkra upp ekonomin. Bland annat kommer personalen arbeta efter nya scheman, öppning/stängning kommer ske på fröet de flesta dagar. Utemorgon är endast på onsdagar under vt-17.  Det är viktigt att ni alltid har lämnat in aktuella schematider för ert/era barn då dessa ligger till grund för personalens schema. För att säkerställa schemaändringar lämnas/mejlas dessa in skriftligt med minst 2 veckors framförhållning. Vi vill förtydliga att behovet av barnomsorg är utifrån arbetstid/studietid, restid till och från arbete/skola samt 15 h allmän förskoleplats/föräldraledighet. Semester och annan ledighet är ej grund för barnomsorg. Vi kommer att hålla nere på vikariekostnad när möjlighet finns så vi uppskattar att vi alla hjälps åt med att ni meddelar med så god framförhållning som möjligt om ert barn kommer tillbaka efter sjukdom/ är sjuk/ledig.

Nu i sjukdomstider vill vi påminna om att…

Vi vinner alla på att ta ett gemensamt ansvar.

  • Friskare barn & pedagoger.
  • Nöjdare barn, tryggare verksamhet & ekonomi då pedagogerna är friskare och ej vikarier behöver tillsättas.
  • Färre sjukdomstillfällen över tid.
  • Det blir resultatet när alla tänker på att:
  • Lära sitt barn god handhygien och tvättar händerna vid lämning/hämtning för att minska smittspridning.
  • Kortklippta naglar.
  • Rena kläder varje dag, tvätta gosedjur/snuttar, koka nappar etc.
  • Följa förskolans sjuk/hygien och städrutiner.

 

Vi hoppas att alla är trygga med kodlåsen. Det ger personalen och verksamhet en trygghet att ni kommer in men inte ovälkomna gäster. Om något är oklart med kodlåsen, prata med pedagogerna.

Jenny efterlyser en saknad gryta med lock. Den kan vara saknad i samband med arbetsdagen ht-16.

Uppgifter/checklistan för  jourfamiljuppdraget är reviderad utifrån Miljö & Hälsas krav på oss. Läs noga igenom instruktioner (insidan städdörren) varje städtillfälle då det vissa veckor är utlagt specifika uppgifter. Viktigt att checklistorna fylls i efter utfört arbete.

  • Onsdag den 8 februari stänger förskolan kl. 13:00 för planering
  • 7 är det Sportlov

 

Då vi ofta har besök av ”objudna” gäster som nyttjar vår parkering/altan och bl.a. skräpar ner får alla som har möjlighet gärna svänga förbi förskolan kvällstid. Vi tror att om bilar är uppe och vänder och ”stör” kommer de som är här avlägsna sig… Vår fastighetsägare är informerad.

Vi hoppas på att snön kommer tillbaka så vi får härlig snölek framöver…

Inga kommentarer

Lägg till din kommentar

Öppet hus på Kotten

Varmt välkomna på Öppet Hus hos oss tisdagen 7 november kl 17:30-18:30.
Alla är välkomna och ingen anmälan krävs. Hoppas vi ses!