Kottenytt juli 2017

Kottenytt juli 2017

 

Vi tackar för det här läsåret. Vi ser fram emot ett par veckors ledighet tills vi ses igen i augusti.
Vi hoppas att ni alla får njuta av sol, bad och tid tillsammans med era goa barn oavsett om ni arbetar eller är lediga.

Vi önskar Lotta STORT LYCKA TILL nu då hon efter sommaren påbörjar sin nya tjänst. Lotta hälsar och tackar så mycket för hälsningar och fint uppvaktande av föräldrar/barn/förening.

Vi hälsar Cecilia Hallin välkommen till oss som kommer att arbeta på kotteavdelningen från 1 sept. Olivia Magnussen som varit vikarie på fröet kommer att arbeta i huset under hösten.

Under stängningen kommer Takbyrån att lägga om takpappen på vårt tak på uppdrag av Bo Arkblad. Efter sommaren hoppas Bo (fastighetsägaren) påbörja utbygget av personalrum/kontor etc. Det kommer att ge verksamheten möjlighet att nyttja ett till rum. Kontoret kommer att bli arbetsrum/förråd till personalen. Genom utbygget uppfyller vi många av de mål som vi arbetat för under längre tid. Det känns fantastiskt!! Även byte av staket ansvarar Bo för framöver. I samband med det byter han till högre staket som säkrar upp ytterligare.

Då vi har påhälsning på vår parkering nattetid vilket genererar i att öppningspersonal tyvärr ofta får städa på parkeringen kommer det stå en träbock med skylt vid parkeringens infart under vår stängningsperiod. En liten markering till de som nyttjar parkeringen och lämnar diverse mindre trevligt skräp.

Vi har sett över personalfördelningen i huset på bästa långsiktiga sätt. Därav kommer en viss omfördelning av personal ske. Grundtanken är att pedagogerna med jämna mellanrum byter avdelning då det är utvecklande och ergonomiskt. Nu sker det lite tidigare än planerat.

Fröet: Susanna, Viktoria, Marika, Annette och Olivia.

Kotten: Erika, Juliana, Lena, Cecilia och Olivia.

I augusti kommer mer information om vilka dagar som det kommer vara utemorgonlämningar etc. och när vi är redo för det utifrån status på inskolningar.

Då personuppgiftslagen skärps avsevärt framöver kommer ni se/uppleva förändring av olika slag framöver. Särskilt barn skall skyddas extra noga. Den största förändringen nu kommer att ske i våra ytterhallar. Tex får vi ej ha namn, foton etc. på barnen. Era barn kommer att ha en kottetavla med sin första bokstav + persontecken vid sin hallplats. Namnlappar finns kvar under en kortare period. Postfacken kommer att tas bort och pappersinfo kommer förvaras vid ert barns plats. Det är av största vikt att alla barnens kläder/skor/stövlar etc. namnas tydligt då det kommer bli svårare att hålla ordning i hallarna. Våra fotoramar/collage etc. kommer att finnas inne på avdelningarna. Listor på ytterdörrarna kommer att förvaras på annat sätt då vi inte heller där får ha namn utskrivet. Det kommer ske andra förändringar i verksamheten/föreningen som rör personuppgifter.

Fotografering är inbokad till torsdag den 31 augusti klockan 08:30. Mer info kommer i augusti.

Vi har bokat in en Barnolycksfallskurs i oktober för all personal. Vi har 5 platser som vi erbjuder er föräldrar som önskar gå. Torsdag den 11 oktober kl. 16:00-19:00. Först till kvarn, anmälan är bindande. Kostnad 500 kr. Om intresset är stort finns det möjlighet för er föräldrar att boka ytterligare en kurs. Finns intresse så mejla Marika under augusti.

En stor sommarkram till er alla från oss alla.

Inga kommentarer

Lägg till din kommentar

Öppet hus på Kotten

Varmt välkomna på Öppet Hus hos oss tisdagen 7 november kl 17:30-18:30.
Alla är välkomna och ingen anmälan krävs. Hoppas vi ses!