Appen TYRA

Appen TYRA

En stor del av kommunikationen mellan förskolan och föräldrar sker genom vår app Tyra. Förutom att vi har en daglig kommunikation mellan pedagoger och förälder/vårdnadshavare när vi möts på förskolan så har vi även daglig kontakt via Tyra. Det kan t.ex. vara att föräldrarna kan se när barnen checkas in och ut från förskolan eller få uppdateringar med bilder och text kring vad barnet gjort under dagen. I Tyra finns bl.a. veckans meny, vår blogg, klasslistor och viktiga dokument och barnens portfolion.

Grundarna till TYRA

Tyra startade sin resa 2014 genom att en av grundarna, som var både själv förälder och förskollärare, kände att det måste finnas ett bättre sätt att kommunicera och hantera de dagliga uppgifterna. Och helst samla allt på ett ställe. MEN det viktigaste var att det skulle vara enkelt, användarvänligt och tillgängligt för alla!