Stora avdelningen Kotten

Välkomna till Kotten 3-6 år

Är man mellan 3-6 år är det på vår storbarnsavdelning Kotten man tillbringar sin dag. Vi har som mest 22 barn i gruppen och de klarar enkelt av att utföra saker självständigt under dagen tack vare den anpassade miljön på avdelningen.

Kottens mål är bland annat att barnen ska utveckla såväl motorik som koncentrationsförmåga. Vi lägger också stor vikt vid att barnen ska lära sig samarbeta och visa hänsyn gentemot varandra. Lärandet och leken går hand i hand och vi jobbar hela tiden efter att väcka barnens nyfikenhet när det gäller lärande inom alla olika områden. Vi utgår ifrån varje barn och hjälper dem att utveckla sina förmågor.

Kreativitet

Barnen ges även möjlighet till skapande verksamhet där Kottens egen ateljé används flitigt av barnen. Här är miljön förberedd för barnen att själva välja och skapa fritt. Dagen består av både fritt skapande och organiserade aktiviteter.

Inne och ute

På Kotten är vi ute och leker varje dag. Vår stora och fina gård erbjuder barnen många olika miljöer för lek och kreativitet. Utomhusmiljön är anpassad efter barnen och möjliggör för dem att vara självständiga.

Teman

Vi integrerar temaarbeten varje läsår som en naturlig del i verksamheten där barnen är delaktiga. Skapande, skogsutflykter, sagopåsar, sång och mycket annat ingår i den vardagliga verksamheten där temat binder ihop aktiviteterna på ett roligt och engagerande sätt.

Språk och kommunikation

Vi förstärker språket med hjälp av TAKK (Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation).

Skolklubben

Skolklubben är för de äldsta barnen på kotten. Syftet med verksamheten är att ge barnen utmaningar som är förberedande inför skolstarten. Det är under den sista terminen som vi upplever att barnen börja kunna ta till sig mer utmaningar utanför förskolans närmiljö, på ett tryggt och hållbart sätt. Utifrån barnen och gruppens behov och önskan planerar pedagoger och barn gemensamma aktiviteter och utflykter.

En vanlig dag på Kotten

Morgonen:
När barnen kommer på morgonen brukar vi mjukstarta med läsning eller någon annan lugn sysselsättning. Barnen får själva välja vilket materiel de vill arbeta med innan vi har en gemensam fruktstund.

Förmiddagen:
Verksamheten fortsätter i Montessorianda. Vi har samling där vi sjunger, presenterar något nytt materiel eller leker tillsammans.

Lunch:
Barn och pedagoger äter lunch tillsammans inne på avdelningen. Dagens ”Kottefixare” hjälper till att presentera maten.

Eftermiddag:
Efter lunch går alla barn ut. Under sommarhalvåret är vi oftast ute hela eftermiddagen om vädret tillåter och äter då även mellanmål ute. Under den kalla årstiden är vi ute till ca 14:00 då barnen går in och äter mellanmål. Resten av dagen består då av självvalda aktiviteter. Efter lunchen erbjuds även en stunds vila i ett lugnt rum för de barn som känner behov av det.

Har du några frågor eller funderingar?

Tveka inte att höra av dig så berättar vi mer!