Lilla avdelningen Fröet

Välkomna till Fröet 1-3 år

Är man mellan 1-3 år är det på Fröet man tillbringar sin dag. I småbarnsmontessorin på Fröet läggs stor vikt vid rutiner och trygghet där anknytning och mötet med det lilla barnet ligger i stort fokus. Vi arbetar för att barnen ska bli självständiga och lära sig färdigheter som underlättar för dem i vardagen. Det kan t.ex. vara att lära sig klä på sig själva, klara av måltidens alla moment eller att sköta hygienen på ett lustfyllt sätt.

Anpassat efter det lilla barnet

För oss är det viktigt att utgå från det lilla barnet och vi är väldigt stolta över att kunna erbjuda en småbarnsavdelning på vår förskola. På Fröet går 12 barn och hela avdelningen är anpassad efter just det lilla barnet.

Språk och kommunikation

Fröets mål är även att barnen skall utveckla sitt språk och träna grovmotoriken. Vi pedagoger använder oss av barnens upptäckarglädje. De små barnen utvecklas i rörelse och språk genom våra mysiga samlingar med lekar, sång, sagopåsar, rim och ramsor. Vi arbetar även med TAKK (Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation).

Kreativitet

Barnen ges även möjlighet till skapande verksamhet. Vi jobbar med lek och utveckling utifrån barnets förmåga och behov. I en trygg miljö får det lilla barnet bekanta sig med sina kompisar. Personalen finns hela tiden där för barnen men försöker också att låta dem skapa relationer med varandra utan att störa när det inte behövs.

Inne och ute

Vi anpassar dagarnas aktiviteter efter barnen både utomhus och inomhus varje dag. Vissa dagar tar vi en tur till skogen som ligger precis inpå knuten vilket är väldigt spännande för små upptäckare att utforska.

Teman

Vi jobbar med årsbaserade teman utifrån vad barnen tycker är spännande och intressant. Temat väver vi in i vardagen och de olika projekt som vi jobbar med enligt läroplanen.

Montessori för små barn

Montessoripedagogiken handlar mycket om vårat förhållningssätt till barnen och att miljön är anpassad utifrån barnens ålder och storlek i form av bord, stolar, hyllor mm. På Fröet jobbar vi med Montessorimateriel som speciellt är anpassat efter mindre barn.

En vanlig dag på Fröet:

Morgonen:
Vi mjukstartar morgonen med lugna aktiviteter och barnen väljer en pedagogisk aktivitet som de vill göra innan vi har samling och fruktstund.

Förmiddagen:
På förmiddagen går vi ut och leker på gården eller tar en tur till skogen som ligger precis inpå knuten. Innan lunch har vi samling då vi sjunger, läser eller ägnar oss åt lek, rim och ramsor.

Lunch:
Barn och pedagoger äter lunch tillsammans vid de små borden inne på avdelningen.

Efter lunch:
Nu vilar barnen antingen i vagn eller på madrass.

Tidig eftermiddag:
Barnen får själva välja vad de vill göra, ibland blir det pyssel, vattenlek etc.

Eftermiddag:
På eftermiddagen äter vi mellanmål tillsammans på avdelningen. Efter mellanmålet går vi ut igen eller så leker vi fritt inne med pyssel och/eller pedagogiska aktiviteter. Vi sjunger och läser mycket med barnen på eftermiddagarna.

Har du några frågor eller funderingar?

Tveka inte att höra av dig så berättar vi mer!