Vår pedagogik

Kottens pedagogik

Vi arbetar utifrån Lpfö-98 (reviderad 2018) samt Maria Montessoris pedagogik där ”hjälp mig att hjälpa mig själv” är en grundtanke. Pedagogiken bygger på en människo- och kunskapssyn: Vi arbetar för att varje barn utvecklas till ”världsmedborgare” som värnar om allt omkring sig så som människors lika värde, djur och miljö. Vi strävar efter en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, säkerhet, omvårdnad och lärande bildar en helhet. Trygghet, lärorik miljö och glädje är en grundbas.

Montessoripedagogiken

Montessoripedagogiken är uppkallad efter Maria Montessori. Utöver att ha varit frontfigur för montessoripedagogiken var hon även Italiens första kvinnliga läkare. I sin roll som läkare intresserade sig Montessori särskilt för barn, och då främst de mest utsatta. Snart därefter började hon intressera sig för pedagogik, i syfte att hjälpa barnen. Det finns montessoriförskolor över hela världen och ett hundratal av dem ligger i Sverige.

Eget ansvar och egna initiativ

Kärnan i pedagogiken ligger i barnets eget initiativtagande. Man utgår från att barnet har en vilja att lära sig, och därför låter man den viljan leda undervisningen. Miljön ska vara välkomnande för barnet, ett koncept som kallas för ”den förberedda miljön”. I praktiken innebär det att miljön ska vara anpassad efter barnets behov och ska väcka nyfikenhet och lust till att lära.

Barn lär genom lek

På en montessoriförskola erbjuds ett framtaget pedagogiskt materiel. I många fall finns det bara ett exemplar av varje typ av materiel, vilket är en medveten uppmuntran att få barnen att samarbeta och lär sig att vänta på sin tur.

Typiska montessorifaktorer

– Maria Montessoris framtagna pedagogiska materiel. – Miljön är förberedd för barnen, dvs allt som står framme finns i barnens höjd och är tillgängligt för dem att välja. – Var sak har sin plats och materiel byts hela tiden ut efter vad barnen visar intresse för. – Allt som finns framme, samt bord och stolar, är anpassat efter barnens ålder på de olika avdelningarna.