Tack för din köanmälan!

Tack för din anmälan! Du kommer strax att få en bekräftelse till din e-post.

Har du inte fått något bekräftelsemejl inom ett par minuter kan du kontrollera skräpposten. Om bekräftelsen uteblivit kontaktas köansvarig (ko@mfkotten.se).

Det ligger på dig som vårdnadshavare att se till att köansvarig på Montessoriförskolan Kotten har uppdaterade kontaktuppgifter till er för att plats skall kunna erbjudas.

Inskolning av nya barn sker i augusti varje år. I början av året startar arbetet med att tillsätta platserna. Förskolan hör av sig till respektive vårdnadshavare när det är ert barns tur i kön.

Allt gott tills vi hörs!